אדם, אתה עצמך תעלומתך!מי יפתח שערך מלבדך?
ולא יעברו בעדו בלעדך!
 
"צ'י" "או" "קי" ביפנית היא מהמילים הנפוצות ביותר לעוסקים בתחום הרפואה,הלחימה,התרבות הסינית והיפנית בכללותה.
 
הגדרה מקצועית שבדרך כלל ניתנת בהקשר לאומנויות לחימה : אנרגיה,כוח החיים,נשמת החיים.
יחד עם תמצית ורוח, אחד משלושת המרכיבים של כל גוף בעולמנו ובפרט גוף האדם.
הקי זורם בנתיבים שחלקם מוגדרים מראש, ומשפיע על התפקוד והקיום.באותה מידה, תפקוד וקיום הגוף משפיע על נתיבי ואופן זרימת הקי.על הקי ניתן להשפיע בדרך פיזית,גלויה כגון: מסאז' או התעמלות, ובדרכים גלויות פחות כגון: כוונה ומיקוד פנימי או ניהול אורח חיים מסוים.
 
במסגרת תאוריית הין-יאנג,שתי האנרגיות משלימות זו את זו וביחס נכון האדם נהנה מבריאות,חוסר איזון בין השניים האדם יסבול מחולי.
תרגילי הקי ג'יטסו מאגדים את התפיסות הללו בצורה של תרגול גופני,תוך נסיון להביא להרמוניה של הין והיאנג בגוף,לשמר את הקי ולגרום לקי לזרום בצורה חופשית בגוף.
 
מקור הקי-ג'יטסו בדרך החיים של הסמוראים אשר ביקשו לשפר את העצמיות שלהם באמצעות אימון גופני ומחויבות רוחנית.
 
האימון הגופני היינו לימוד תנועות וטכניקות המושתתות על עקרונות:
עקרונות טבעיים-מכניים,עקרונות תפקודי גוף ונפש,עקרונות טקטיים ואסטרטגיים.לימוד הטכניקות מסגל ומטמיע את השימוש בעקרונות. סיגול והטמעת העקרונות מפתח חיים של שלום ושלווה באמצעות שיפור הבריאות,בטחון העצמי,הערנות, תפיסת המציאות הפיזית,היחסים עם בני אדם אחרים והסביבה בכללותה.
 
"כדי לראות,פקח עינך,והנה:תחת צעיף העיוורון,מכוסה קליפה בת מוות הנך אתה האדם,שנבראת בצלם."
טקסט