טרמינולוגיה-ג'יו ג'יטסו.
      
            כללי
 • *         אובי - חגורה.
 • *         אוקמי - אומנות הנפילה,
 • *         איי -נוקה - שימור הדדי,
 • *         אודה-זרוע,
 • *         אוסאוקומי- הכרזת ריתוק,
 • *         אוסאוקומי וואזה- טכניקת ריתוק,
 • *         אשי סבאקי - תנועת רגליים.
 • *         אוצ'יקומי- חזרה על תרגיל מספר פעמים בעזרת יריב,
 • *         ג'יגוטאי- עמידת לחימה שפופה,
 • *         ג'יו ג'יטסו- אומנות לחימה עתיקה, ממנה הגיעו רוב הטכניקות,.
 • *         דאן- דרגת חגורה שחורה (דאן 1-שודאן) ומעלה.
 • *         דוג'ו - אולם האימון. 
 • *         דשי - תלמיד. (אוצ'י דשי – תלמיד החי בדוג'ו).
 • *         האקאמה - מכנס בעל שוליים רחבים. נלבש על ידי חוגרי חגורה שחורה.
 • *         הידארי שיזן טאי-עמידה זקופה רגל שמאל לפנים,
 • *         טטמי - מזרון.
 • *         סנסאי - מורה.
 • *         סנסאי ני ריי - קידה למורה.
 • *         סוואטה - לשבת.
 • *         סמפאי - תלמיד בכיר.
 • *         קוהאי - תלמיד זוטר.
 • *         גי - חליפת אימון.
 • *         קיאיי - מיקוד אנרגיה באה לידי ביטוי באמצעות צעקה או קריאה בקול רם.
 • *         קאנסטסו וואזה- טכניקות בריחים,
 • *         ריי - קידה.
 • *         שומן ני ריי - קידה לחזית הדוג'ו.
 • *         שיהאן - מורה בכיר. (בד"כ דאן 6 ומעלה).
 • *         שיזנאונטאי-מנח גוף שתי רגליים בחזית.
 •            שימה וואזה-טכניקות חניקה,

 

 
 
          התקפות כלליות
 •            אוצ'י - מכה/הצלפה.
 • *         אושירו ארי דורי - אחיזת צווארון הבגד מאחור.
 • *         אושירו גרי - בעיטה אחורה.
 • *         אושירו דורי - חיבוק דב מאחור.
 • *         אושירו קובי שימה - חניקה מאחור
 • *         אושירו ריוטה דורי - אחיזת שתי ידיים מאחור.אושירו ריו קטה דורי - אחיזת שתי כתפיים מאחור.
 • *         אטה - להכות.
 • *         אטמי- מכה לנקודה רגישה.
 • *         ג'ודאן צקי - אגרוף/נעיצה לכיוון חלק הגוף העליון.
 • *         גיאקו-טה דורי - יד אחת אוחזת יד נגדית.
 • *         גיאקו צקי - אגרוף עם יד נגדית.
 • *         גרי - בעיטה.
 • *         דורי - תפיסה /אחיזה.
 • *         היג'י דורי - תפיסת מרפק.
 • *         היזה גרי - בירכיה.
 • *         טה - יד.
 • *         טה גאטאנה - יד כמו חרב.
 • *         יוקומן אוצ'י - מכת חיתוך אלכסונית לצד הראש.
 • *         יוקו גרי - בעיטה צידית.
 • *         מא-א-גרי - בעיטה ישרה לפנים.
 • *         מאוואשי גרי - בעיטה בסיבוב.
 • *         מונה דורי - אחיזת דש הבגד.
 • *         מונה צקי - אגרוף/נעיצה לכיוון מרכז הגוף.
 • *         מורוטה דורי - שתי ידיים אוחזות ביד אחת.
 • *         מורוטה צקי - אגרוף בשתי ידיים.
 • *         מיקזוקי גרי - בעיטת סהרון.
 • *         מן-אוצ'י - מכה לעבר הראש.
 • *         סודה דורי - אחיזת השרוול.
 • *         צקי - אגרוף/נעיצה.
 • *         קטה דורי - יד אחת אוחזת בכתף.
 • *         קטטה אוצ'י - מכה ביד אחת.
 • *         קטטה דורי - יד אחת אוחזת ביד אחת.
 • *         שוטו אוצ'י - מכה עם להב כף היד.
 • *         שומן אוצ'י - מכת חיתוך לחזית הראש.
 • *         ריוטה דורי - שתי ידיים אוחזות בשתי ידיים.
 • *         ריו קטה דורי - שתי ידיים אוחזות שתי כתפיים.